Fysioterapi

Fysioterapi baserer seg på menneskets anatomi, fysiologi og bevegelsesutvikling. Kunnskap om hvordan psykiske, fysiske og sosiale faktorer kan påvirke funksjonsnedsettelse, smerte og sykdom, er også noe som står sentralt i behandling. Vår fysioterapeut arbeider med kropp og bevegelse for å fremme god helse. Fokuset er å forebygge og behandle skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandlingen er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevne, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i en bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold. Vår fysioterapeut behandler enkeltpersoner i alle aldre, men kan også jobbe helsefremmende og forebygge mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå. Vi har også samarbeid med annet helsepersonell. Behandling hos oss kan omfatte manuell behandling som massasje, tøyning, manipulasjon og triggerpunktbehandling. Vi har også andre tiltak som trykkbølge (ESWT), ultralydundersøkelse og teipeteknikker. I tillegg er det svært ofte hensiktsmessig at en pasient igangsettes med et individualiser tilpasset treningsopplegg for langvarige resultater, og vår fysioterapeut har fokus på aktiv tilnærming.

Mer om fysikalsk

Pris