Psykolog 2017-09-04T22:50:23+00:00

Du trenger ikke henvisning for time hos psykiater ved Kalbakkenklinikken.

Legespesialist i psykiatri tilbyr utredning og behandling for blant annet:

  • angst
  • depresjon
  • tvangslidelse
  • stress
  • traume og krisereaksjoner
  • PTSD
  • ADHD
  • bipolar lidelse (manisk-depressiv lidelse) og psykose

I de fleste tilfeller vil behandlingen bestå av samtaleterapi basert på kognitiv behandling i kombinasjon med medisiner om nødvendig. Gjennom en helhetlig tenkning vil gruppeterapi psykososial behandling, familieintervensjon og nettverksarbeid søkes integrert i behandlingsopplegget.

Rask time – kort ventetid – du trenger ingen henvisning