Bedriftshelsetjeneste 2017-10-05T23:34:34+00:00

 

Vi er et tverrfaglig team, bestående av lege, yrkeshygieniker, HMS-rådgiver, fysioterapeut og sykepleier, som kartlegger arbeidsforholdene i bedriften, undersøker hver enkelt ansatt og forebygger mulig helsemessig risiko. Videre har vi et samarbeid med en psykologtjeneste, med spesielt henblikk på AKAN-arbeid. 

Vi kan hjelpe din bedrift med:

·         Gjennomgang av bedriftens HMS – rutiner, risikoanalyser og kvalitetskontroll

·         Veiledning og kursing innenfor forebyggende helse og HMS

·         Kartlegging av arbeidsmiljø

·         Bistand i konflikter og arbeidsmiljøundersøkelser

·         Dialogmøter ved sykefravær 

·         Veiledning i forebyggende sykefraværsarbeid og hvordan utvikle helsefremmende arbeidsplasser

·         AKAN

·         Ergonomisk vurdering av arbeidsplasser og bistand ved søknad i hjelpemiddelsaker

·         Yrkeshygieniske målinger; som støy, lys, støvpartikler, CO og CO2, samt diverse kjemikalier 

·         Målretta helsekontroller er helsekontroll av arbeidstakere som er utsatt for spesiell risiko i sitt arbeidsmiljø. Arbeidstakere som er utsatt for blant annet kjemikalier, støy, vibrasjon, ergonomisk tungt arbeid samt skiftarbeid skal tilbys regelmessige undersøkelser.

·         Diagnostikk og utredninger ved særlige behov. Eksempler på dette kan være utmattelse, vurdering av restfunksjonsevne, psykiatriske tilstander og oppfølging p.g.a. rus.

Lovpålagt bedriftshelsetjeneste (Godkjent BHT)

I enkelte bransjer er det et mer risikofylt arbeid enn andre. Dette er grunnen til at en del virksomheter er pålagt å være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Vi ønsker å vise deg at dersom du gjør en liten innsats for HMS-tilstanden i din bedrift, vil du som kunde hos Kalbakken bedriftshelsetjeneste få mye igjen for pengene. 

HMS-arbeid nytter!

Enkelte spør seg kanskje om nytten ved å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste eller å bedrive systematisk HMS-arbeid; sykdom og skader på ansatte koster bedriften, arbeidstakeren og samfunnet store summer. Blant ikke-økonomiske konsekvenser av manglende HMS-arbeid, finner vi også at den potensielt syke/skadde arbeidstakeren ofte får plager av både fysisk, psykisk og sosial art.
På bakgrunn av denne kunnskapen, vet vi at det er fornuftig å arbeide forebyggende med arbeidsmiljøet i bedriften for å unngå at ulykker og uheldige belastninger skjer, i tillegg til sykdom og plager i sammenheng med arbeidsforholdene utvikler seg på en ukontrollerbar måte.